Elder Abuse

TE TUMANAKO

Kia whi whi a kui mā koro mā me o rātou kaitiaki ite oranga roa, oranga pai mo te roa nga ake o rātou rā kirunga ite mata ote whenua

Ko te whakawhānui tanga atu ko te ārai i nga mahi tūkino kia kaua e whai wahi ki runga ia kui mā me koro ma

TAUTIKANGA

Ki te hāpai ki te whakarangatira i nga tika me nga wawata o te oranga hauora o kui mā me koro ma me te manaaki i o ratou kaitiaki

Ko te tikanga kia matatau ki nga pukenga manāki tika ia koe kia mahi tahi te katoa hei painga mõu

MANA TANGATA

E tika ana kia tiakina toū ake mana tangata ahakoa ko wai koe kei nga whakarātonga e rātonga tia ana

Hei tautoko i to mana tangata me tõu rangatiratanga

Kia manāki tika tia koe i raro i te mana tuku iho

Kia kaua te tahi atu tangata E whakahāwini, whakaiti whakararu E tūkino rānei i tõu mana tangata i nga wā katoa

THE VISION

Kia mau ki nga taonga tuku iho
Oranga kaumatua
Oranga kuia
Mauri ora

THE MISSION

To provide holistic “kaupapa Maori” community based quality support services for the health and well being of kaumatua,
kuia and whanau

THE VALUES

Kaumatua and kuia
Te Tiriti o Waitangi
Te Whare Tapa Wha
Te Reo Rangatira Me Ona Tikanga